Disclaimer

Auteursrechten

Deze website is gecreëerd door en wordt onderhouden door Autobedrijf Te Grotenhuis B.V., Stationsweg West 93, 3931 EL, Woudenberg, Nederland.

Alle rechten voorbehouden

Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website. Deze website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten.

Algemeen

Deze website wordt beheerd door ons, Autobedrijf Te Grotenhuis B.V. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken. Lees deze gebruikersvoorwaarden aandachtig door voordat u de website gebruikt.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de databankrechten en de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Autobedrijf Te Grotenhuis B.V. of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Autobedrijf Te Grotenhuis B.V. is het niet toegestaan gebruik te maken van de op de website vermelde woord- en beeldmerken en enig onderdeel van de website te kopiëren.

Inhoud

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. Autobedrijf Te Grotenhuis B.V. garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten. Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Autobedrijf Te Grotenhuis B.V., waaronder mede verstaan de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde website. Meer in het bijzonder maar niet beperkt tot zal Autobedrijf Te Grotenhuis B.V. in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit

  • handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie
  • de onmogelijkheid de website te gebruiken, en
  • het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is de onmogelijkheid de website te gebruiken, en
  • het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is

Aan de website gekoppelde sites

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Autobedrijf Te Grotenhuis B.V. verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Autobedrijf Te Grotenhuis B.V. is dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Door u verstrekte informatie en materiaal

Indien u informatie of ander materiaal aan Autobedrijf Te Grotenhuis B.V. verstrekt, gaat u ermee akkoord dat zij hiervan gebruik kan maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendom)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor Autobedrijf Te Grotenhuis B.V. onmogelijk vooraf deze informatie te controleren. Autobedrijf Te Grotenhuis B.V. is hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Autobedrijf Te Grotenhuis B.V. behoudt zich het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Openingstijden

MA 08:00 – 18.00
DI 08:00 – 18.00
WO 08:00 – 18.00
DO 08:00 – 18.00
VR 08:00 – 18.00
ZA 09:00 – 16:00
ZO gesloten

Hier vindt u ons

Contact

Autobedrijf Te Grotenhuis

Stationsweg West 93

3931 EL Woudenberg

033 286 18 41

info@tegrotenhuis.com

Volg ons